Yazı Detayı
03 Haziran 2018 - Pazar 00:00
 
24 Haziran Zaafer olsun
Numan Aladağ
selcukluipekyolu@gmail.com
 
 

24 Haziran Zaafer olsun


DEĞERLİ OKUYUCULAR!


 Cenab-ı Allah, ruhunda Allah korkusu, vatan sevgisi ve Rüşvet yemeyenlerin, vatana hizmet etmesini kandilerine nasip etsin dileklerimizle, sohbetimize başlayalım:


 Rüşvet alıp vermek; toplum ahlakını bozan, vicdanlara leke düşüren  ve temiz alınlarda kara kara teşkil eden kötü bir alışkanlıktır.


 Rüşvet hakkında Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hadis-i şeriflerinde: 


1- Allah ın laneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerine olsun.


2- Allah; rüşvet verene alana ve ikisi arasında elçilik (Aracılık) yapana lanet etsin.  


3- Rüşvet veren de, rüşvet alan da cehennemdedir.


4- Allah, rüşvet verene de hükmünde rüşvet alana da lanet etsin  buyuruyor.


 Türkiye yi, partili Cumhurbaşkanı olarak yönetmeye talip olan siyasi parti liderleri, eğer Türk Milleti nin güvenini alıp zaferi kazanmak istiyorlarsa, önce yukarıda ki, hadis-i şerifleri okuduktan sonra, o hadislerde belirtilen şartlara uygun muyum sorusunu kendikendisine sormalıdır lar ki, Cenab-ı Allah zaferi kazanmayı kendilerine nasip etsin.


 Ayrıca Allah a, Kur an-ı Kerim e, Hz. Muhammed e, Hadis-i şeriflerine ve göklerde dalgalanarak gül açan Ay-yıldızlı Şanlı Türk Bayrağına inanıyorlarsa ve Recep Tayyip Erdoğan nın, Fetö ye  İhanet şebekesi  diye seslendiği gibi riyakar olmayan, sadakat ve samimi olan siyasi parti liderlerine bir öneri: 


 ÖNERİ:  Rüşvet alan, veren, aracı olan ve açıkça göz yumanların Allah binbir türlü  belasını versin.  ve rakiplerine nasıl ki, sandığa gömeceğiz diye topluma sesleniliyorsa, aynı duygu ve düşüncelerle, Rüşvet çemberi içerisinde olanlara da, caydırıcı kanunlarla, haddini bildireceğiz seslenmelidirler. Bu samimi duygularla Türk Milletine Fetö gibi riyakar Müslüman olmayan ve gerçek Müslüman olduklarını göstermeleri 24 Haziziran ı zafer kılacaktır. 


 Mühandis Binali Yıldırım, şöyle diyor:  Lafla Millilik olmaz  seslenişi ne kadar isabetli bir sesleniş olduğu açıkça ortadadır. Türkiye yi yönetmeye talip olanların, lafla ben Müslümanım, ben vatan severim, ben üreticiyim vs. gibi kalıplaşmış mesajlarla Türk Milletini kandırmaya kimsenin haddine değil. Artık gün;  Dostunu düşmanını tanıma günüdür.


 Başbakan Yard. Mehmet şimşek diyor ki:  Yolsuzlık yapanların Allah belasını versin.  ve Şimşek in bu Milli seslenişine, Rüşvet alanın, verenin, aracı olanın ve açıkça göz yumanların da Allah belasını versin.  diye ilave edersek, Şimşek in Milli seslenişi tamamlanmış olur. Aynı duygularla tüm siyasi parti genel başkanları, 24 Haziran Milletvekili adayları ve belediye başkanları da, Mehmet Şimşek gibi, Türk Milletine seslenmelidirler ki, Fetö denen riyakar gibi aynı zihniyette olmadıklarını kanıtlasınlar. 


 Herkes iyi bilmelidir ki, rüşvet çemberi içerisinde olanlar, kendisinin, ailesinin, çalıştığı kurumun ve ülkesinin namusunu ipotek altına aldırmak demektir. Allah korusun. 


 23-63 Ekseninde MHP tabelasını riyakarlık duygularıyla indirerek çiğneyenlerin Milletvekili seçilme sıralamasında yer almaları da dikkat çekicidir!


 Toplumsal hayatın düzgün olması, sağlam temeller üzerine kurulmasına bağlıdır. Bu temel, insanların kalplerine iman duygusu ile atılır, Cenab-ı Allah ın korkusu ile yaşar ve ahlak ile erginliği bulur. 


 İmanın ve Allah korkusunun zayıfladığı ve rüşvet hareketini nin olduğu  yerde  toplumun huzuru sarsılır.


 Toplum hayatının bozan şeylerin başında rüşvet hareketliliği gelmektedir. Rüşvet denen bu naalet olası, toplum ve sosyal hayatı altüst eden ve memleket işlerini yüzüstü bırakan ahlaki bir kangrendir. 


 Türk sanayicisini ve çiftçisini, zayıflatarak ve özellikle Ermeni-Yahudi sermayesine geçmesi için, binlerce mağaza zinciri olan mağaza yetkilileri, Türk sanayicisinden RAF bedeli şartı ile açıkça rüşvet talep etmektedir. 


 Bu rüşvet nedir: Türk sanayicisi, ürettiği yeni bir ürünü mağazaların raflarına koyabilmesi için, diyorlar ki, sen beş yüz-bir milyon-iki miyon RAF bedeli verirsen senin ürününü raflarıma koyarım. Bu mağaza zincirleri, zaten sanayiciden aldıkları ürün bedelini üç ay sonra ödüyorlar. Ekstradan RAF bedeli şartı talep etmek rüşvetin ta kendisi değil midir? 


 Ekonomik-anarşik terör oluşturan bu mağaza zincirlerinin rüşvet uygulamasına, bir mühendis olan, Başbakan Binali Yıldırım, acaba neden seyirci kaldığına, Milli seslenişlerine göre hayret ediyorum!


 RAF terörüne, bir mühendis olarak acilen dur demen lazım Binali Bey. Eğer bu işe dur denilmediği zaman, Milli seslenişlerin,  Özde değil sözde  demektir. Madem ki bu Milli seslenişleri yaptın, o zaman acilen RAF terörüne dur diyeceksin. 


 Mühendis Başbakan Binali Bey, bizden sonraki nesillere helal miraslar, güzel bir isim ve iyi örnekler bırakabilmek geleceklerinin teminat altına alınabilmesi için, takip edeceğimiz yolda Resul-i Ekrem Efendimiz in sünnetlerini kendimize rehber bilmeliyiz. 


 Hüküm ve müeseseleriyle hak ve adaleti gerçekleştirmeyi esas alan İslam dini ve Türk gelenekleri meşru kazanç yollarını belirtmiş ve her çeşit zulmü yasalamıştır. 


 Kur an-ı Kerimde bu hususta şöyle buyruluyor: 


Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için hakimlere aktarmayın.  


 Yüce dinimize göre, yer ve gökteki bütün meşru nimetler insanın faydasına sunulmuştur. Ziraat, sanat, ticaret ve sağlık hizmeti gibi mesleklerin hepsi cemiyet için lüzümlu işlerdir. Nitekim Kur an-ı Kerim de  Sizin işiniz çeşitlidir.  buyrulurken bu gerçeğe işaret olunmuştur. Toplum hayatı için gerekli olan bu mesleklerin insanlara faydalı olması hakkaniyet, doğruluk ve adalet ölçülerine bağlıdır. 


 Hile, aldatma, zulüm ve Cenab-ı Allah ın, Kur an-ı Kerim Nisa suresi 58 ayetinde  Gerçekten Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.  buyuruyor.


 Ve ayrıca bu tür ayrımcılıkların yaygın olduğu toplumlarda, fertlerin birbirine güveni kalmaz. Aldatma; açık gözlülük, rüşvet yemek ve zeka eseri olarak benimsenmiştir. Makam, mevki ve maddi bakımından sözde kuvvetli olanlar çıkarrcılık amacına erişmek için her yolu denemeyi meşru sayar. Menfaat duygusunun her kapıyı açacağı fikri, vicdanlara bir değer hükmü olarak yerleşir. Haklara: liyakat ve çalışmak ile sahip olunamıyacağı kanaati yerleşince, o toplumdan huzur, ahenk, hakka saygı ve vicdan muhasebesi gibi faziletleri beklemek uzak bir hayal olur. 


 Toplumda, zulme ve her türlü ahlaksızlıklara yolaçan gayr-i meşru kazanç şekillerinden biri de rüşvettir. Rüşvet tabir olarak, karşılığında bir bedel bir karşılık  verilmeyerek alınan şey demektir. 


 Rüşvet alan  da veren de dinen kötülenmeye ve ayıplamaya müstehaktır. Bu konuda, Din görevlisi Abdulbaki Gölpınarlı hoca nın, Türkçeye çevirdiği ve 3 cü baskısı Okat yayınevi tarafından Kasım 1964 yılında yapılan, Hz. Muhammed ve hadisleri adlı kitabın, 92 sayfasında 591 ci Hadis-i şerfte şöyle buyuruyor:  Kötü kişiyi anmaz, kötülüğünü söylemezseniz halk nereden bilecek onu? Kötü kişiyi kötülüğü ile anın da halk, ondan çekinsin.  Zaten yapılması gereken bir işin, bir menfaat karşılığı  yapılması veya ehli olmayan kişilerin layık olmadıkları mevki  ve makamlara getirlmesi, ayrıca hakkı olmadığı halde rüşvet karşılığı her türlü ticari işler ve başta her türlü ihaleler olmak üzere, hakkı olmadığı halde verilen işler, rüşvetin ta kendisi değil midir?


 Aziz Türk İslam alemi!


Rüşvet, toplumun en büyük hastalıklarından ve en stratejik tehlike habercilerindendir.


 Adalet ve hakkaniyete riayet edilmeyen toplumlarda; herkes hakkını, kendi kuvvet ve kabiliyetini kullanarak almaya yeltenir. Peygamberimiz (A.S.) bir hadis-i şerifinde:  Rüşvet vere de alan da Cehennemliktir.  buyurmak suretiyle haram olan bu kötülüğü yasaklamıştır. 


 Nasıl ki düşman ile muhabere etmek dinimizde farzdır. Rüşvet hareketliliğine de muhabere etmek farzdır. Hürriyet ve İstiklalimiz ile dini vecibelerimizi güzelce yapıp, gece evimizde rahatça oturup, huzur içinde yatabilmemiz için; düşmanımızdan daha iyi hazırlanıp, ondan daha uyanık ve kuvvetli bulunmamız şarttır.


 Dine, İslam varlığına, Büyük Türk Milletinin bütünlüğüne hizmetten daha büyük ne olabilir. Müslümanlık inancına göre; Allah yolunda Ve Vatanı kurtarmak uğrunda canını feda etmiş kişi, şehittir. Şahadet mertebesi zor ulaşılır bir mertebe olduğu için, bu mertebeye erişmiş bir kişi, bütün günahlardan arınır.


 Dikkatsiz olup ihmalkar davranışlarımız geleceğimizin teminatını riske sokmanın ta kendisidir. Hatta bu ihmalciliğin cezasını, Allah korusun, namusumuzla, malımızla veya canımızla da ödeyebiliriz.


  İnsanların değeri makamı, maddi gücü ve sırtındaki elbise ile ölçülmez. Rüşvet alarak, vererek, göz yumarak ve aracılık etmek, üzerine kurulan dostluklar kısa zamanda yıkılır.  


 Cümle Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ü rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta-yaralılara acil şifalar dileriz. 


 Cenab-ı Allah, Aziz Türk Milletine ruhunda Vatan sevgisi olan kulların, Vatana hizmet etmesini nasip etsin. Bizleri birlik ve beraberliklerden ayırmayan kullarından eylesin.


 Hadis-i şerif kaynakçası: 


Çile yayınevi, Büyük Hutbe kitabı Yazar: Mehmet Emre Bilecik Müftüsü 27 Haziran 1974


 

 
Etiketler: yazi
Yorumlar
Diğer Yazılar
KAYIT DIŞI EKONOMİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİDİR
Miraç Kandili ve İbadetlerimiz
Regaip Kandilinin Fazileti
Beliniz Ağrıyorsa...
HUZURU KAÇIRMAYIN
Küresel Güçlerin Yönetiminde Para Trafiği
HUZUR VE YAŞAMDA ADALETİN önemi
Kış hastalıkları İçin Can Simidi
İSTEKLER, FIKRALAR ve ÇAĞRILAR
TÜRK GELENEKLERİNDE TEMİZLİK
2020 YILI, ÇALIŞARAK ÜRETİM YILI OLSUN
Tarım Bakanlığına Stratejik Öneri:
MİLLİ BEKAMIZA YÖNELEN EKONOMİK-SOSYAL TEHDİTLER
Sağlığımızı Koruyarak Mutlu Olmak
LİMON'daki Mucizeler
Balın Kanıtlanmış Sağlık Faydaları
Türk İslam geleneğinde Mevlid-i Şerif
EKONOMİK TERÖRLE MÜCADELE EDEREK, CUMHURİYETİ PAYİDAR KILALIM
Ziraatçı Mustafa Amca'dan Sağlık Tavsiyeleri
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
BAYRAMI, MANA DERİNLİĞİNDE YAŞAYALIM
Bu Gecenin Kadrini Bilmek Gerek.
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
İslamiyette Ruh Sağlığımız
LAHANANIN ŞAŞIRTICI FAYDALARI
Mart 2019 da ki, seçimlerde hise senedi alma yarışı
CUMHURİYET ve Tarımla Geleceğimiz Daha Güvenlidir.
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
Kahraman TÜRK Milleti nin 15 Temmuz Zaferi
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
Güçlü irade ve Adalet
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADEVE VAKTİDİR
MÜMİNLERİN BAYRAMI
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
Ekonomik Terör ve Kudüs
Ramazanı Şerif ve Huzurumuz
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırımın Dikkatine
24 Haziran daki İrade, İstikbali Tayin Eder
Berat Gecesinin Bereketi
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
Karaciğer Yağlanmasına Bitkisel Destek
Regaip Kandili ve Biz
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar
TÜRKLER KİMDİR?
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
Her Sabah Alacağımız Kararlar, Her Akşam Kendimize Soracağımız
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
MİSAFİR AĞILAMA GELENEKLERİ
Zencefil Varken, Grip Kader Olmasın
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
BESLENME VE MİLLİ TARIM
'CUMHURİYET' BAYRAMDIR
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
Salatalıkla Sağlığı Yakala
TULSİ (FESLEĞEN) NİN FAYDALARI
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
Raf Bedeli Uygulaması Karşısında Milli Duruş
Müminlerin Bayramı
Kadir Gecesi bir fırsattır
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
RAMAZANI ŞERİFİN GETİRDİKLERİ
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ !
HOŞ GELDİN ŞEHR-İ RAMAZAN
Ulusal Gazeteler
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Bugün Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz
Anketler
Sitemizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
4
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
5
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
6
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
7
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
8
Göztepe
37
0
9
7
10
26
9
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
10
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
11
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
12
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
13
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
14
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
15
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
16
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
17
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
18
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz. 2011 © 2019 İPEKYOLUHABER.NET