Yazı Detayı
21 Mart 2020 - Cumartesi 19:29
 
Miraç Kandili ve İbadetlerimiz
Numan Aladağ
selcukluipekyolu@gmail.com
 
 
Değerli okuyucularımız,
 
İpekyoluhaber ailesi olarak, Miraç kandilinizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah, Türk İslam Dünyasını, rıza-i İlahisine uygun ibadet yapmasını nasib-i müyesser eylesin. İmanımızı gün geçtikçe kuvvetlendirsin. 
Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine, İslam dünyasını, Coronovirüs illetinden korusun.  
Miraç Kandili münasebetiyle yaptığınız tüm ibadet ve duaları Cenab-ı Allah kabul etsin.
 
NOT: Coronovirüs münasebetiyle, camilerin kapalı olmasına  üzülmemek elde değil. Sadakatla evlerimizde yaptığımız ibadetleri, Cenab-ı Allah kabul eder. Kalbiniz rahat olsun. Demekki, böyle günleri de göreceğiz.
 
 
Değerli okuyucular,
Bu mübarek gece, Cenab-ı Allah'ın Mü'min kullarına ilahi rahmet, lutuf ve inayetini bol bol ihsan buyurduğu, dua ve ibadetlerinin kabul olduğu bir gecedir. 
 
İnanç, ahlak ve maneviyat dünyamızın barış ve huzur içinde İslam dünyasının, birlik-beraberlikte yaşamamızın vazgeçilmez değerlerine işaret eden bu ilahi buyrukları yaşamak ve yaşatmak, islam dünyasına Miracın manevi atmosferini günümüzde teneffüs etme imkanı sağlayacaktır.
 
Çünkü Miracın özünde başta rüşvet olmak üzere, her türlü haram işlerden ve kötülükten arınma, insanlara faydalı olan değerler üretme, fedakarlık, sorumluluk, paylaşma, ruhunda vatan kavramını taşıma, zamanın önemini kavrama ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek sağlık, huzur ve berekete erişmek vardır.
 
Miraç Cenab-ı Allah'ın kudretini gösteren en büyük bir mucize ve bir hadisedir. Miraç gecesi, duygu ve düşüncelerimizi yenileyerek ilahi rahmeti kazanacak işler yapmamız, kulluk bilincine ulaşarak Kur'an okuyup, dua etmemiz için bir fırsattır.   
 
Büyük Miraç olayı, biz müslüman Türk dünyası için büyük bir imtihan olayıdır. İslama hasır ipiyle sarılmış olanların döküleceği, Sıddık gibi olanların da imanlarının güçleneceği bir hadise. Aslını sorarsanız hayatımız baştan sona imtihanlarla dolu. Daha doğrusu bu imtihanlar çocukluk devremizden sonlara doğru başlar. Dünya ve ahirete ait olmak üzere bütün çeşitleriyle sürüp gider. Nitekim Miraç hadisesi de bir imtihan olarak insaanların hayatına girmiş, sonucu ahirete kadar varan bir ebedi saadete bile vesile teşkil etmiştir.
 
Hatta bu sınavda elmas ruhlu Ebu Bekirlerle, kömür ruhlu cehiller ayrılmışlardır, sınavı kazananlarla kaybedenler iyice su yüzüne çıkmışlardır. 
 
Nitekim mucizenin cereyan ettiği gecenin sabahında Mekke'de büyük heyecan dalgası her tarafı kaplamış, gece cereyan eden hadiseyi sabah işiten müşrikler, hep birlikte yeni bir isyan bayrağı açıp:
"Olmaz böyle şey! Bir gecede Kudüs'e gitmek, oradan göklere uçmak, oradan da semaları geçmek, mümkün değil.", diye feryadı basmışlardı. 
 
Ancak İman sahipleri onların bu isyan ve kabarmalarına karşılık vermekte gecikmişler, elmas ruhlu Ebu Bekir (RA): 
"Şayet bunu söylüyorsa mutlaka doğrudur, çünkü ben akşam sabah bundan çok çok daha büyük haberleri ve hadiseleri O'ndan dinliyorum," diyerek sınavı kazanmıştır.
 
Gerçekten bütün Peygamberler ve bazı zevat-ı kiram, mesela İmam-ı Gazali, Muhyiddin-i Arabi, İmam-ı Rabbani ve daha pek çokları ruhani olarak Miraç hadisesini yaşamışlardır.
 
Müşriklerin böylesine isyan ve itirazlarından da anlaşılıyor ki, Miraç mucizesi Resulullah'ın (SAV) dünyadaki cesediyle cereyan etmiş, bu yolculukta ceset ruhla birlikte hazır bulunmuştur. Şayet sadece ruhla, yani rüya gibi bir durumla vaki olsaydı, müşriklerin böylesine isyan ve itirazlarına sebep olmayacaktı. Çünkü rüya halinde Miraç her zaman herkes için mümkündür. 
 
Alimlerimiz, Miraç mucizesine itikadı açıdan bakarken şöyle bir tasnif yaparlar: Miraç hadisesinin üç basamağı vardır:
 
Birinci kısım: Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar olan gece yolculuğudur. Bu kısım ayet-i celilenin açıklığıyla sabittir. Bunu inkara cüret etmek, yahut hafife almak, küfürden başka bir şey değildir.
 
İkinci kısım: Mescidi Aksa'dan göklere doğru uçuş ve geçiş kısmıdır. Bu meşhur hadise sabittir. Bunu inkara cür'et eden de delaletle suçlu olur.
 
Üçüncü kısım ise: Göklerin ötesine uçuş, mahiyetini hayal bile edemediğimiz sahalara geçiştir. 
 
Bunun inkarına günahkarlık düşüncesi olunur, ancak küfür olunmaz.
 
Miraç mucizesi gibi diğer kudsi hadiselerin senenin bazı devrelerine serpiştirilmiş olmasının herhalde hikmetleri vardır. Mü'minler böyle gün ve geceler sebebiyle, dini hayatlarını yeniden bir kontrol edip, kendilerine gelsinler, yaşayışlarına çeki düzen verip, imani ve İslami hayatlarını daha da kuvvetlendirme şevk ve şuuru kazansınlar istemiş olabilir, tabi dahası da vardır.
 
Miraç gecesi, bizlere böyle bir tefekkür yaptırıyor, nefis murakabe ve muhasebe temin ediyorsa hedefini bulmuş, hikmetine varmış demektir.
 
Bir de Kâbe mi yoksa Ravza mı daha mübarektir meselisi var: 
Cenab-ı Hakk Ali İmran Suresi 96. ayeti celilesinde "Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mabed), Mekkedeki (Kabe) dir"  ifadesi ile yüceltme ettiği kabe, yeryüzünde en mübarek yerdir.. Ravza da Kabe'nin mayasıyla yoğrulmuş olabilir. 
 
Türk İslam dünyası olarak, bu mübarek geceleri tefekkürle geçirmemizi, bütün kudsi ay ve gecelerinizi dolu dolu geçirmenizi, ruhumuzdaki inançla sizlere bol bol ikrâm edilmesini temenni ederiz. Hayat boyu süren maddi ve manevi bütün imtihanlarınızda Rabbinizden başarılar ihsan etmesini dileyin. 
 
İnsanlar bu mübarek gün ve geceleri değerlendirerek, ibadetle geçirmeleri fevkalede önemlidir. Ancak daha önemlisi; insanlığın bütününe yönelik insanlığın temel problemlerinin çözme noktasında, samimiyetle çalışmak ve en önemlisi üretime yönelik çalışmasıdır. Üretime yönelik faaaliyetlerin merkezinde de; 21 ci yüzyılın en temel protein olduğunu unutmadan tarım ve hayvancılık alanında, organiklik odaklı  çalışmalara katılmak veya bizzat destek vermek suretiyle, hayatı anlamlı kılmaktır. Bu çalışmaların içerisinde salih amel olacağı gözönünde bulundurulmalıdır.
 
İnsanların çalışması için üretim yapmak da, ibadettir. Çünkü insanlar çalışınca Cenab-ı Allah tarafından haram kılınan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca yasak olan olumsuzlukları yapmazlar.
 
Daha çok sevaplara nail olmak için,  "Düşünelim, araştıralım, çalışalım, üretelim." ilkelerini esas alarak, üretimin, Dini-Milli faydalarına, sizler karar verin: Üretiim, her türlü anarşik-ekonomik terörün oluşmasına izin vermez. Bundan daha iyi ibadet olur mu?
 
 
Bu Mübarek geceyi, Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler okuyarak, okumasını bilmeyenlerin üzülmesine gerek yok. Baba dostum saygıdeğer Ali Rıza Bey,  ''İnternet ve cep telefonu, artık insan vücudunun vazgeçilmez bir organı haline geldi.'' demesi gerçekten çok doğru ve anlamlı bir sözdür. Evlerinde İnternet olanlar, İnternette veya cep telefonlarında Kur'an dinleyerek sevaplara nail olurlar. 
 
 
Bu Mübarek gün ve gecede Anne-Baba, akraba, çevremizdeki yaşlı komşular ve hastalar,  telefon ederek, şefkatla samimi sevgimizi göstererek, onları sevindirip, duasını almalıyız. 
 
Hakkın Rahmetine kavuşan atalarımıza ve Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının daima göklerde dalgalanması uğruna şehit olan Vatan Şehitlerinin, ruhlarına Kur'an okumasını bilenler okusunlar, bilmeyenler de bildikleri Sureleri okuyup, dua edip ruhlarına bağışlasınlar.
 
NOT: Coronovirüs salgını münasebetiyle, sağlığımız için, mezarlığa gitme imkanımız yok. Üzülmeye gerek yok, evlerinde Kur'an okuyup, dua ederek ruhlarına bağışlasınlar.
 
 
KABRİSTANA GİRİŞ DUASINI EVDE OKUYUNUZ:
''Esselamu aleyküm dare kavmin Mü'minin
Ve inna inşaallahu bi kum lahikun Ese lullahe li ve le kümül afiye.''
MANASI: EY!.. İnananlar evinin sakinleri, sizlere selam olsun. Biz de inşallah size katılacağız. Bana ve size Allah'u Teala Hazretlerinden afiyet dilerim. Diye selam verdikten sonra: Bildiklerini okur. Sevaplarını burada yatanlara bağışlar.
 
 
DUA:
Değerli okuyucular, İslam dininde en fazla yapılan ibadetlerden birisi de, riyakarlıktan ve haram işlerden uzak kalarak yapılan duadır. Duadan hem şükür ve hem de hamd etmek manası vardır. Maddi manevi sahada Cenab-ı Allah'a yapılan bir sığınma ve yalvarmadır. Aynı zamanda dünya ve ahiret için vazgeçilmez bir vasıtadır.
 
 
Hindistan İslam araştırma enstütüsü eski başkanı, hafız-Mevlevi Seyyid Asaf Ali hoca diyor ki, bu duayı hergün iki defa okuyun. Dua: ''Allahu latifun bi ibadihi yerzuku menyeau Vehuvel kaviyyul aziz'' 
Mnası: Her gün sabah-akşam bu duayı kim okur ise, hafızası kuvvetli olur ve okuduklarını unutmaz. Ayrıca güçlü bir hafıza için, Seyyid Asaf Ali hoca diyor ki: "Yemeklerden sonra iki kesme şeker büyüklüğünde taze zencefil çiğneyerek yiyin ki, güçlü bir hafızaya sahip olasınız ve sesiniz daha güzel ve net olsun." 
 
Bu Mübarek Miraç gecesinin yüzü suyu hürmetine, ağlayarak gözyaşı döken Türk İslam dünyasının gözyaşı dinsin. 
Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının göklerde dalgalanarak gül açması uğruna canlarını feda eden, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak olmak üzere, cümle Vatan şehitlerini rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta-yaralılara acil şifalar dileriz. 
 
Kaynakça: 
 
Etiketler: Miraç, Kandili, ve, İbadetlerimiz,
Yorumlar
Diğer Yazılar
KAYIT DIŞI EKONOMİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİDİR
Regaip Kandilinin Fazileti
Beliniz Ağrıyorsa...
HUZURU KAÇIRMAYIN
Küresel Güçlerin Yönetiminde Para Trafiği
HUZUR VE YAŞAMDA ADALETİN önemi
Kış hastalıkları İçin Can Simidi
İSTEKLER, FIKRALAR ve ÇAĞRILAR
TÜRK GELENEKLERİNDE TEMİZLİK
2020 YILI, ÇALIŞARAK ÜRETİM YILI OLSUN
Tarım Bakanlığına Stratejik Öneri:
MİLLİ BEKAMIZA YÖNELEN EKONOMİK-SOSYAL TEHDİTLER
Sağlığımızı Koruyarak Mutlu Olmak
LİMON'daki Mucizeler
Balın Kanıtlanmış Sağlık Faydaları
Türk İslam geleneğinde Mevlid-i Şerif
EKONOMİK TERÖRLE MÜCADELE EDEREK, CUMHURİYETİ PAYİDAR KILALIM
Ziraatçı Mustafa Amca'dan Sağlık Tavsiyeleri
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
BAYRAMI, MANA DERİNLİĞİNDE YAŞAYALIM
Bu Gecenin Kadrini Bilmek Gerek.
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
İslamiyette Ruh Sağlığımız
LAHANANIN ŞAŞIRTICI FAYDALARI
Mart 2019 da ki, seçimlerde hise senedi alma yarışı
CUMHURİYET ve Tarımla Geleceğimiz Daha Güvenlidir.
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
Kahraman TÜRK Milleti nin 15 Temmuz Zaferi
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
Güçlü irade ve Adalet
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADEVE VAKTİDİR
MÜMİNLERİN BAYRAMI
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
24 Haziran Zaafer olsun
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
Ekonomik Terör ve Kudüs
Ramazanı Şerif ve Huzurumuz
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırımın Dikkatine
24 Haziran daki İrade, İstikbali Tayin Eder
Berat Gecesinin Bereketi
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
Karaciğer Yağlanmasına Bitkisel Destek
Regaip Kandili ve Biz
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar
TÜRKLER KİMDİR?
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
Her Sabah Alacağımız Kararlar, Her Akşam Kendimize Soracağımız
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
MİSAFİR AĞILAMA GELENEKLERİ
Zencefil Varken, Grip Kader Olmasın
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
BESLENME VE MİLLİ TARIM
'CUMHURİYET' BAYRAMDIR
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
Salatalıkla Sağlığı Yakala
TULSİ (FESLEĞEN) NİN FAYDALARI
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
Raf Bedeli Uygulaması Karşısında Milli Duruş
Müminlerin Bayramı
Kadir Gecesi bir fırsattır
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
RAMAZANI ŞERİFİN GETİRDİKLERİ
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ !
HOŞ GELDİN ŞEHR-İ RAMAZAN
Ulusal Gazeteler
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Bugün Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz
Anketler
Sitemizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
4
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
5
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
6
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
7
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
8
Göztepe
37
0
9
7
10
26
9
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
10
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
11
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
12
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
13
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
14
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
15
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
16
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
17
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
18
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz. 2011 © 2019 İPEKYOLUHABER.NET