Yazı Detayı
13 Aralık 2019 - Cuma 21:20
 
MİLLİ BEKAMIZA YÖNELEN EKONOMİK-SOSYAL TEHDİTLER
Numan Aladağ
selcukluipekyolu@gmail.com
 
 

Değerli okuyucularımız,

 

Türk Milleti üç bin yıldan beri vardır. Onun var oluşu, büyüklüğü, gücü, tarihe damgasını vuruşu yalnız Milli karakterleriyle mümkün olabilmiştir. Türklüğün büyüklüğünü veya var oluşunu Türklüğün dışındaki şu veya bu faktöre bağlı değildir. 

 

Vatanseverlik, Türk soyunun ruhunda, kanında, beyninde yaşayan hayat prensiplerinin fikir haline gelmiş bir şeklidir. Bundan dolayı da"sıra" ve "saygı" esaslarını ihmal edemez.

 

Türk ahlakında, makam-mevki için milleti feda eden değil; aksine, gerektiği zaman millet uğruna makamını, hatta hayatını verebilen Türk'tür ve o büyük adamdır.

 

İktisadi doktrinler çabuk değişir. Değişmeyen prensipler vatansever milliyetçilik ve beynelminelciliktir. "Milliyetçilik" derken bu kelimenin asıl anlamını kastediyorum. 15-Temmuz-2016 yılında sözde İslam beynelminelcileri "Fetö terör örgütü", gibi siyasi ümmetçilerin riyakarlık duygularıyla milliyetçiliklerini düşünmüyorum. 

 

İnsan uzviyetinin karaciğer, akciğer, beyin ve kalbi nasıl dört önemli organı ise, bir milletin de ordu, dil, bağımsızlık ve Milli şuur, dört büyük kalesidir.

 

Bir millet, ordusunu kaybedebilir. Bağımsızlığını da kaybedebilir. Fakat, dilini sakladıkça, o millet yaşıyor demektir. Dilini kaybeden bir millet ölmüş sayılır. 

 

Hindistan da, yaklaşık yüz milyona yakın Türk asıllı Hindistan vatandaşı var. Hindistan da yaşayan Türkler, yüzyıllardan beri Türklüklerini unutmamışlardır. Onun içindir ki, Milli şuurun uyuşuk olması, milletlerin yaşama kabiliyetleriyle orantılıdır. "Kim ne derse desin, Türk her yerde ve her zaman Türk’tür."

 

Ekonomik terör ve Suriyelilerin tehlikesi:

Raf bedeli şartını uygulayan mağaza zincirlerinin yetkilileri, iyi bilmelidirler ki, Milli şuur, bir milletin yaşama iradesi, hayat kaynağı ve en kuvvetli silahıdır. 

 

21'ci asırda Milli şuuru olmayan ve protein (Temel gıda) sorunlarını teminat altına almayan milletler yıkılmaya mahkûmdurlar. Libya da buğday yetişmeye başlandı, sanayi ötesi toplum ülkeleri, Libya da tarım ekonomisini engelleme planlarını başlattı. Hedefleri, Libya da Temel gıda sektörünü petrol gibi ele geçirmektir.

 

Yeni düşmanın hedefi Türkiye de anarşik-ekonomik terör oluşturmaktır. Bu düşmanın adı, raf bedeli şartı, Suriyeliler ve halen içimizde gizli faaliyetlerini sürdüren Fetö kulübünün mensuplarıdır.

 

Riyakar "İhanet şebekeleri" iyi bilmelidirler ki, Türkiye'nin üretime ve yerli sermayeye önem vererek kalkınma davası aynı zamanda onun büyük devlet olma davasıdır. 

 

Bu sebeple Milli dava, ülkemizde iktisadi demokrasinin kurulması ve ekonomik teröre dur demenin davasıdır.

 

Son zamanda ülkemizde, yerli sermayeye önem verilmesi ve tarım kredi kooperatifleri tarafından mağaza zincirlerinin açılması memnuniyet vericidir. Bu mağazaların Türkiye genelinde genişlemesi, raf bedeli şartına en güzel şekilde haddini bildirmek demektir. 

 

Raf bedeli hareketliliği olmayan bu mağazalarda, Türk Milleti ihtiyaçlarını karşılamış olacak. Ayrıca Türk çiftçisi-sanayicisi de rahat bir nefes almış olacak. 

 

Suriyelileri kaçak olarak çalıştırmak ve raf bedeli şartı ile Türk sanayicisini-çiftçisini, tarihin en büyük tehlikesiyle karşı karşıya getirdiğini, sevgili dostum Dr. İbrahim Özdoğan defalarca bu tehlikeyi açıkladı.

 

İlgili bakanlıkların en büyük faydası ve görevi, Türk sanayicisini-çiftçisini anarşik-ekonomik terörün kucağına düşmekten korumak ve kurtarmaktır.

 

Bir millet sanayi ötesi toplum olma duygusu ile üretim yapabilmek için, kendisinin  büyük millet olduğu inancını duymalıdır. 

 

Suriyeliler, Fetö'yu Müslümanlığı alet ederek kullanan "İhanet şebekesi" sanayi ötesi toplum ülkeleri,  raf bedeli şartını uygulayanlardır. Hedefleri; Türkiye'yi ekonomik dar boğaza sürükleme ve Harran ovasını ele geçirmektir. 

 

Ekonomik terör örgütleri iyi bilmelidirler ki, Türk Milleti, manevi güç bakımından daima güçlü ve onun içindir ki, kendisinde her tehlikeyi yenebilmek inanç ve kuvveti daima vardır.

 

Milli gelirin adaletle dağıtılması, Türk Milleti için de elbette Milli bir gayedir. Milli gelirin arttırılması ve dağıtılması yerli sermayeye ve yerli üretime önem vererek, ferdi ihtiyaçların rahatça karşılanabildiği, refahın yaygın olduğu bir ülkede, toplumcu adalet davası gerçekleşmiş olur ve böyle bir davadan bahsetmeye de lüzum kalmaz. 

 

Toplumcu adalet tedbirleri sağlam yasal esaslara bağlanmalıdır. Diğer taraftan da eğitim ve öğretim de yerli sermaye tarafından üretilen ürünlerin satışını yapan mağaza zincirlerinde satın alış veriş yapma eğitimini vermeliyiz.

 

Ayrıca ülkemizi iktisadi alanlarda hızla kalkındırarak, toplumcu adaletin ortamını hazırlamamız gerekir. Aksi takdirde, toplumcu adalet davasının, sanayi ötesi toplum ülkelerinin, raf bedeli şartının ve Suriyelilerin tehlikesi asla unutulmamalıdır.

 

Raf bedeli şartı, halen içimizde dolaşan Fetö terör örgütü mensupları, Suriyeliler, yoksulluk, cehalet-bilgisizlik ve her türlü ahlaksızlık bataklıklarında açan bir çiçektir.  

 

Milli ülküler, milletleri asırlar boyunca ayakta tutacak enerji kaynağıdır. Ülküsü olan milletler, fedakar insanlarla doludur. Fedakar insanların çokluğu, her türlü insani meziyetlerin hakimiyeti demektir. İnsan toplumları insani meziyetlerle yaşar. Cehaletin, bencilliğin, kara para harekatının ve rüşvetin yaygın olduğu toplumlar refah ve dıştan büyüklük içinde de olsa, yıkılmaya mahkûmdur. 

 

Türk Milleti, ülküsü olan mutlu toplumlardan biridir. Tarihi boyunca büyüklük ülküsü ardından koşmuş, birlik ve fetih savaşları yaşamış ve Birinci Dünya Savaşının sonuna kadar da daima büyük devletin sahibi olmuştur. Halen de aynı kararlılıkla büyük devlet olduğu devam etmektedir.

 

Türk Milletinde ki, en büyük zaferlerden birisi de, Australia-Silver şehrinde, BROKİN HİL savaşında iki isimsiz Kahraman Türk'ün, Zaferidir. Milli eğitim Bakanlığı, bu iki Kahraman Türk'ün Zaferine, tarih kitaplarında yer vermesi gerekir.

 

Tarihi Türk geleneklerinde ve ahlakında, kabiliyetli ve enerjik  olanlar büyüklük ülküsü ardından koştuğunu belgeliyor. Çünkü büyüklük ülküsü, büyük fedakârlıklar ülküsü demektir. Bundan dolayıdır ki, korkaklarla riyakarlık duygusu ahlakına sahip olanlar büyüklükten korkar, daima küçük kalmak ister. Onun içindir ki, ahlaksızlıkların anahtarı olan Raf bedeli şartını uygulayanlar, Türk tarihini iyi okuyup para yerine Allah'tan korkup, vatan sevgisini ruhlarında taşısıınlar.

 

Bir ülkede gerçek demokrasinin mevcudiyetinden bahsedebilmemiz için, ilk önce iktisadi demokrasinin kurulmuş olması gerekir. Ne yazık ki Türkiyede iktisadi demokrasinin mevcut olmadığını anarşik-ekonomik terörün meydana gelmesine sebep olan raf bedeli şartının uygulanması ve Suriye'lilerin kaçak çalıştırılmasıdır. 

 

Ayrıca Suriye'liler, iş yeri açarak vergi kaçakçılığı ve kara para hareketliliğini, en çok Şanlıurfa ilinde yapıyorlar. Maliye Bakanlığı yetkilileri, bu kara para hareketliliğine niye seyirci kalıyor?

 

Kara para hareketliliği ve Raf bedeli şartı da, Anarşik-Ekonomik terörün meydana gelmesi ve her türlü ahlaksızlıkların anahtarı demektir. 

 

Demokrasi tarihi Türk geleneklerinde ve Türk Milletinin ruhunda vardır. Türklerin ruhunda, beyninde yaşayan hayat prensiplerinin fikir haline gelmiş bir şekildir.

 

Bugünkü şartlar içinde Türk gençliğinin, kaynakları dışarıda olan yıkıcı ve bölücü fikirlere kapılıp milletleri ve yurtları aleyhindeki hareketlere katılan talihsizler haline gelmemeleri için, her şeyden önce, kendi soylarının Milli davasını öğrenmeleri gerekir. 

 

Midesinde helal lokma bulunan kimseden rıza-i ilahiye muhalif bir şey zuhur etmez çünkü ağızdan ne girerse, fiiliyattan çıkacak ta o olur. O kimsenin yegane gayesi ailesine helal rızık temin etmesi olur. Helal rızık peşinde olmak ibadettir.   

 

Vatan sevgisi ve kavramı ne demektir? Vatan dar manasıyla bir millet veya toplumun üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır. 

 

Vatan; atalarımızın kanıyla yoğrulmuş, uğrunda can, mal verilen maddi-manevi kıymetler, tarihi miras, paylaşılmış duygularla üzerine barınanları kader birliği ile birbirine kenetleyen ülkedir. 

 

Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı'nın, dalgalandığı toprakta, yalnız raf bedeli şartını uygulayanlar ile ve Suriye'lilerin haksız çıkarlarından faydalanılan bir bölge değildir. Vatan yurt kelimesinin de üstünde manevi bir değer taşır.

 

Yakın tarih de, Fetö klübü mensuplarının, bürokraside, siyasette ve ekonomi de ki jet hızları ile yükselmeleri kontrol edilmedi ve 15 Temmuz'u gördük. Onun içindir ki, Suriyelilerin ve Raf bedeli şartını uygulayanların ekonomik faaliyetlerine, TBMM ve ilgili bakanlıklar, bu tehlikeli faaliyetlere acilen dur denilmesi gerekir. 

 

Türkiye de, vatanseverlik, Türklük ve demokrasiyi savunanlar,  iktisadi ve siyasi demokrasinin kurulmaması ile, Türkiye'nin sanayi ötesi toplum bir ülke olmasını engelleyen "İhanet şebekeleri" ne dur denilmesi gerekir. 

 

Türkiye düşmanı bazı sanayi ötesi toplum ülkeleri tarafından, Fetö terör örgütünün faaliyetlerinin bir benzeri de, raf  bedeli şartı ve Suriyelilerin kara para harekatıdır. 

 

Ayrıca ülkemizde geçici olarak bulunan Suriye halkını ucuz iş gücü diye çalıştırılması da, ekonomik terörün en önemli dilimidir. Çalışma Bakanlığı, Valiler, Kaymakamlar, Polis ve Jandarma, Suriyelileri çalıştıranlara izin vermemesi gerekir.

 

Raf bedeli şartı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın çalışmalarına en büyük risk ve engeldir. iktisadi-siyasi demokrasinin olmadığı bir ülke de, kara para hareketliliği olan bir ülke demektir. Kara para hareketliliği de, Allah korusun; ülkeyi felakete sürüklemenin bir dilimi olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. 

 

Raf bedeli şartı, siyasi demokrasiyi tamamlayan iktisadi demokrasinin Türkiye de kurulması için ve Türkiye'nin sanayi ötesi toplum bir ülke olmasında da, büyük tehlike ve engel olduğunun bilincinde miyiz?

 

Raf bedeli şartının, Fetö terör örgütünden daha tehlikeli olduğunu bilmeliyiz. Eğer bu ekonomik terörler kontrol edilmediği zaman,  gelecekte patlak verdiğinde Allah korusun, Türk Milletine  büyük zararlar verecekler. 

 

Raf bedeli şartı, bir kara para kulübüdür. İlgili resmi kurumlar, gereken önlemleri alıp, bu kulüplerin tehlikeli faaliyetlerine dur demesi gerekir.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 08/Mart/2019 Cuma günü, Şanlıurfa da ki, konuşmasında diyor ki: "İstikbalimize göz dikenlere derslerini veriyor muyuz?" konuşmasına, "Raf bedeli şartı ile iktisadi-siyasi demokrasiyi ortadan kaldıranlara ve sosyal güvenliği iflasa sürüklemeye sebep olan Suriyelileri kaçak çalıştıranlara da, dersini vermeliyiz." ifadesini ilave ederek, bu Milli sesleniş tamamlanmış olmaz mı? 

 

Raf bedeli şartını uygulayan mağaza zincirlerinin, riyakarlılık (İki yüzlülük) ve ekonomik-anarşik terör oluşturma sektörünün, faaliyetleri, en çok işbaşındaki hükümetin işlerini zorlaştırıyor. 

 

Raf bedeli şartını uygulayanların kurnazlığı: 

Türk sanayicisinden-çiftçisinden ürün alıp üç ay o parayı çalıştırıp ürün bedelini 90 gün sonra, sözde faizsiz çalışıp ödeme yapıyoruz mesajını veriyorlar.

 

Bu mağaza zincirleri, Fetö'nun riyakarlığı gibi, Türk kamuoyuna, faiz işlerine bulaşmıyor ve üreticilere İslam dinine göre haram olan faiz yemelerine sebep olmuyoruz  mesajını veriyorlar. Hem bunu yapıyorlar, hem de yer ve enerji tasarrufu olsun diye domuz eti ile helal ürünleri aynı yerde satıyorlar. 

 

Cenab-ı Allah, ruhunda Allah korkusu ve vatan sevgisi olanların, vatana hizmet etmeyi kendilerine nasip etsin. 

 

Bu vesile ile Canab-ı Allah, Türk Milletini, "Ey Türk Milleti! Düşünelim Çalışalım, Araştıralım, Üretelim" Milli seslenişi ile üretime önem veren kullarından eylesin.  

 

Cümle Vatan şehitlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmetle, Gazileri Minnetle Anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.

 

 
Etiketler: MİLLİ, BEKAMIZA, YÖNELEN, EKONOMİK-SOSYAL, TEHDİTLER,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Damar Sertliği Sizi Korkutmasın
Dizlerinizde Ağrınız mı Var?
Türk Silahlı kuvvetlerinin tarihsel gücü
NANEDEN GELEN FERAHLATICI ŞİFALAR
Bağışıklık Sisteminizi Güçlendiren Doğal Yollar
KURBAN BAYRAMININ FAZİLETİ
Aklınızı Kurban Derisi İçin, Kiraya Vermeyiniz
Kurban Mesuliyetimizdir
15 Temmuz ve Ekonomik Terör
KİRAZDAN GELEN ŞİFA FIRSATTIR.
AHLAKSIZLIĞIN MİLLİYETİ YOKTUR
Türk Jandarma'sının Tarihsel Gücü
Kolonya İle Cilt Temizliğindeki Sakıncalar
Kalo-damar sağlığınız için Oğulotu
Ramazan Bayramı fırsat olsun
Kadir gecesi, ebedi kurtuluş
Kahramanlığa Aşık Türk Milleti ve 19 Mayıs
Haramlardan uzak durup, sünnete uygun yaşamalıyız.
TÜRKÜM DEDİM TOPRAĞIMA SARILDIM
Ramazan-ı Şerifin, Şifal-ı Armağanları
Ramazan-I Şerif'in Manevi İklimini Yaşayalım
23 Nisan 1920, Türk Gençliğinin Teminatıdır
Sağlığımız için Zencefil Yetiştirelim (2)
Sağlığınız için, zencefil doğal çözüm (1)
Berat Gecesi büyük bir fırsattır
KAYIT DIŞI EKONOMİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİDİR
Miraç Kandili ve İbadetlerimiz
Regaip Kandilinin Fazileti
Beliniz Ağrıyorsa...
HUZURU KAÇIRMAYIN
Küresel Güçlerin Yönetiminde Para Trafiği
HUZUR VE YAŞAMDA ADALETİN önemi
Kış hastalıkları İçin Can Simidi
İSTEKLER, FIKRALAR ve ÇAĞRILAR
TÜRK GELENEKLERİNDE TEMİZLİK
2020 YILI, ÇALIŞARAK ÜRETİM YILI OLSUN
Tarım Bakanlığına Stratejik Öneri:
Sağlığımızı Koruyarak Mutlu Olmak
LİMON'daki Mucizeler
Balın Kanıtlanmış Sağlık Faydaları
Türk İslam geleneğinde Mevlid-i Şerif
EKONOMİK TERÖRLE MÜCADELE EDEREK, CUMHURİYETİ PAYİDAR KILALIM
Ziraatçı Mustafa Amca'dan Sağlık Tavsiyeleri
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
BAYRAMI, MANA DERİNLİĞİNDE YAŞAYALIM
Bu Gecenin Kadrini Bilmek Gerek.
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
İslamiyette Ruh Sağlığımız
LAHANANIN ŞAŞIRTICI FAYDALARI
Mart 2019 da ki, seçimlerde hise senedi alma yarışı
CUMHURİYET ve Tarımla Geleceğimiz Daha Güvenlidir.
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
Kahraman TÜRK Milleti nin 15 Temmuz Zaferi
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
Güçlü irade ve Adalet
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADEVE VAKTİDİR
MÜMİNLERİN BAYRAMI
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
24 Haziran Zaafer olsun
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
Ekonomik Terör ve Kudüs
Ramazanı Şerif ve Huzurumuz
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırımın Dikkatine
24 Haziran daki İrade, İstikbali Tayin Eder
Berat Gecesinin Bereketi
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
Karaciğer Yağlanmasına Bitkisel Destek
Regaip Kandili ve Biz
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar
TÜRKLER KİMDİR?
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
Her Sabah Alacağımız Kararlar, Her Akşam Kendimize Soracağımız
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
MİSAFİR AĞILAMA GELENEKLERİ
Zencefil Varken, Grip Kader Olmasın
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
BESLENME VE MİLLİ TARIM
'CUMHURİYET' BAYRAMDIR
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
Salatalıkla Sağlığı Yakala
TULSİ (FESLEĞEN) NİN FAYDALARI
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
Raf Bedeli Uygulaması Karşısında Milli Duruş
Müminlerin Bayramı
Kadir Gecesi bir fırsattır
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
RAMAZANI ŞERİFİN GETİRDİKLERİ
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ !
HOŞ GELDİN ŞEHR-İ RAMAZAN
Ulusal Gazeteler
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Bugün Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz
Anketler
Sitemizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Fatih Karagümrük
7
0
0
1
2
3
2
Alanyaspor
7
0
0
1
2
3
3
Galatasaray
7
0
0
1
2
3
4
Antalyaspor
7
0
0
1
2
3
5
Hatayspor
7
0
0
1
2
3
6
BB Erzurumspor
6
0
1
0
2
3
7
Göztepe
5
0
0
2
1
3
8
Fenerbahçe
5
0
0
2
1
3
9
Sivasspor
4
0
1
1
1
3
10
Beşiktaş
4
0
1
1
1
3
11
Trabzonspor
4
0
1
1
1
3
12
Konyaspor
4
0
0
1
1
2
13
Kasımpaşa
3
0
2
0
1
3
14
Kayserispor
3
0
2
0
1
3
15
Gaziantep FK
2
0
1
2
0
3
16
Denizlispor
1
0
2
1
0
3
17
Yeni Malatyaspor
1
0
2
1
0
3
18
Çaykur Rizespor
1
0
2
1
0
3
19
Gençlerbirliği
1
0
1
1
0
2
20
MKE Ankaragücü
1
0
1
1
0
2
21
Başakşehir FK
0
0
3
0
0
3
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz. 2011 © 2019 İPEKYOLUHABER.NET